Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ
Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω


Οσίου Νικάνορος θαυματουργού εν Ζάβορδα


Κυριακή

7 Αυγούστου

2022 (Σταθερή γιορτή)

Νικάνωρ, Νικάνορας