ΣήμεραΠατρίκιος, Θεόγνωστος, Θεόκτιστος, Μένανδρος
20 ΜαιΘαλλελαίος, Λυδία
21 ΜαιΚωνσταντίνος, Ελένη
22 ΜαιΑιμίλιος, Κόδρος
23 ΜαιΒηθεσδά
24 ΜαιΠαλλαδία, Μαρκιανή, Φωτεινή, Χριστιανός
25 Μαι-
26 ΜαιΑλφαίος, Καρπός, Συνέσιος
27 ΜαιΑλύπιος, Θεράπων
28 ΜαιΔιοσκουρίδης
29 ΜαιΘεοδοσία, Ολιβιανός, Υπομονή
30 ΜαιΕμμέλεια
31 ΜαιΕρμείας, Μάγος
1 ΙουνΕυέλπιστος, Ιέραξ, Γεράκης, Πύρρος, Θεσπέσιος, Ιουστίνος
2 ΙουνΜαρίνος, Νικηφόρος